ثبت نام دوره های تعمیرات خودرو

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره ۳۷۲۳۰۳۰۵ تماس حاصل فرمائید.

 

نام دوره :  سرویسکار خودرو

شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

طول دوره : یک ماه

روزهای برگزاری : زوج

شیفت : عصر ساعت ۱۳  الی ۱۷

مدرس : حامد نیکنام

تاریخ مصاحبه :  ۱۳۹۷/۰۶/۱۹- ساعت ۹ صبح به بعد

ثبت نام

 

نام دوره :  سیستم سوخت رسانی

شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

طول دوره : یک ماه

روزهای برگزاری : فرد

شیفت : عصر   ساعت  ۱۳  الی ۱۷

مدرس : حامد نیکنام

تاریخ مصاحبه : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰  ساعت ۹ صبح به بعد

ثبت نام

 

 

نام دوره :  تعمیر موتور خودرو

شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

طول دوره : یک ماه

روزهای برگزاری : هر روز

شیفت : صبح ساعت  ۸ الی ۱۲

مدرس : حامد نیکنام

تاریخ مصاحبه : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸     ساعت ۹ صبح به بعد

ثبت نام