ثبت نام دوره های تعمیرات خودرو

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره ۳۷۲۳۰۳۰۵ تماس حاصل فرمائید.

 

نام دوره :  تعمیر موتور خودرو

شروع دوره : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

طول دوره : یک ماه

روزهای برگزاری : هر روز

شیفت : صبح ساعت  ۸ الی ۱۲

مدرس : مهندس حامد نیکنام

تاریخ مصاحبه : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱  –  ساعت ۱۰  الی ۱۲ صبح

ثبت نام

 

 

نام دوره :  تعمیر سیستم سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری

شروع دوره : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

طول دوره : یک ماه

روزهای برگزاری : یکشنبه و سه شنبه

شیفت : عصر ساعت  ۱۳ الی ۱۷

مدرس : مهندس حامد نیکنام

تاریخ مصاحبه : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱  –  ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح

ثبت نام

 

 

نام دوره :  سرویسکار خودرو

شروع دوره : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

طول دوره : یک ماه

روزهای برگزاری : شنبه و ۲ شنبه و ۴ شنبه

شیفت : عصر ساعت  ۱۳ الی ۱۷

مدرس : مهندس حامد نیکنام

تاریخ مصاحبه : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱  –  ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح

ثبت نام