ثبت نام دوره های تعمیرات خودرو

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره ۳۷۲۳۰۳۰۵ تماس حاصل فرمائید.

 

نام دوره :  سرویس کار خودرو

شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

طول دوره : یک ماه

روزهای برگزاری : زوج

شیفت : عصر ساعت ۱۳  الی ۱۷

مدرس : حامد نیکنام

تاریخ مصاحبه :  ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

ثبت نام

 

نام دوره :  سیستم سوخت رسانی

شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

طول دوره : یک ماه

روزهای برگزاری : یکشنبه و سه شنبه

شیفت : عصر   ساعت  ۱۳  الی ۱۷

مدرس : حامد نیکنام

تاریخ مصاحبه : ۱۳۹۷/۲۸/۲۷

ثبت نام

 

 

نام دوره :  تعمیر موتور خودرو

شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

طول دوره : یک ماه

روزهای برگزاری : هر روز

شیفت : صبح ساعت  ۸ الی ۱۲

مدرس : حامد نیکنام

تاریخ مصاحبه : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

ثبت نام