مشاور ثبت نام

شماره تماس واحد مشاوره  : ۳۷۲۳۰۳۰۴

شماره تماس مدیریت مرکز  : ۳۷۲۳۰۳۰۲

آدرس پست الکترونیکی : info@itcenter4.ir

آدرس : شیراز – بلوار فرصت شیرازی – روبروی ۲۰متری فاضل – مرکز تکنولوژی اطلاعات شیراز  

دیدگاهتان را بنویسید