توجه داشته باشید که
* در صورت مطابقت نداشتن اطلاعات وارد شده با اطلاعات کارت ملی و یا نداشتن شرایط دوره ،ثبت نام شما لغو میگردد
* در دوره هایی که تداخل زمانی دارند اولویت پذیرش بسته به اولویت انتخابی شما و تائید واحد مشاوره میباشد


ثبت نام در مصاحبه ورودی
کد دوره : 2439930
نام دوره : برنامه نویس C
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
شماره همراه :
اولویت دوره :
6+3 =