جهت ثبت نام در مصاحبه ورودی ، روی لینک ثبت نام کلیک کنید.


ردیف نام رشته - نام مربی شیفت آموزشی شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ظرفیت دوره طول دوره
(ساعت)
زمان مصاحبه درباره دوره
ثبت نام
1 مهندس توسعه دهنده وب با Java Script
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1397/12/13 1398/03/06 هر روز 15 304 97/12/11
9 صبح
ظرفیت تکمیل
2 تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
(مدرس : جلیل غلامی )
صبح
برادران
1398/01/17 1398/04/30 هر روز 15 450 98/01/17
9 صبح
ظرفیت تکمیل
3 دوره کامل طراحی وب با (HTML + CSS3 + JQuery + PHP + Mysql+Ajax)
(مدرس : راضیه احمدزاده )
صبح
خواهران
1398/01/17 1398/04/09 هرروز 15 370 98/01/17
9 صبح
ظرفیت تکمیل
4 اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1398/01/17 1398/02/30 زوج 15 100 1398/01/17
9 صبح
ظرفیت تکمیل
5 کارور illustrator
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1398/01/18 1398/02/26 فرد 15 90 98/01/18
9 صبح
ظرفیت تکمیل
6 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1398/01/18 1398/02/29 فرد 15 100 1398/01/17
9 صبح
ظرفیت تکمیل
7 طراحی گرافیک رایانه ای
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1398/01/19 1398/04/19 زوج 15 200 98/01/19
9 صبح
ظرفیت تکمیل
8 کاربر گرافیک رایانه ای با CorelDraw
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1398/02/29 1398/05/29 فرد 15 200 98/02/28
9 صبح
ظرفیت تکمیل
9 تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران ms
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1398/02/31 1398/05/03 هر روز 15 272 1398/01/17
9:00 صبح
ظرفیت تکمیل
10 طراحی سایت با Dhtml
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1398/03/07 1398/04/20 فرد 15 90 1398/03/05
9 صبح
ظرفیت تکمیل
11 توسعه دهنده وب با PHP
(مدرس : محمد مهدی شورکی
صبح
برادران
1398/03/08 1398/04/09 زوج 15 130 98/03/04
9 صبح
ظرفیت تکمیل
12 طراح طلا و جواهر با رایانه
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1398/04/22 1398/06/27 زوج 15 140 98/04/20
9 صبح
ظرفیت تکمیل
13 برنامه نویس C#
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1398/04/23 1398/06/07 فرد 15 100 1398/04/20
9 صبح
ظرفیت تکمیل
14 نصب وپیکربندی ویندوز سرور 2012
(مدرس : جلیل غلامی )
صبح
برادران
1398/05/01 1398/05/20 هر روز 15 83 1398/04/26
9 صبح
ظرفیت تکمیل
15 اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1398/05/05 1398/06/23 زوج 15 100 1398/05/02
9 صبح
ظرفیت تکمیل
16 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1398/05/06 1398/06/24 فرد 15 100 1398/05/02
9 صبح
ظرفیت تکمیل
17 کارور یونیکس
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1398/05/12 1398/06/09 زوج 16 56 1398/05/10
9 صبح
18 تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
(مدرس : جلیل غلامی )
صبح
برادران
1398/05/20 1398/09/12 هر روز 16 450 1398/05/16
9 صبح
19 طراحی معماری با 3DMAX
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1398/06/03 1398/08/30 فرد 15 180 98/05/30
9 صبح
20 کارآفرینی با رویکرد kab (سطح کامل)
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1398/06/10 1398/07/25 فرد 15 100 1398/06/09
9 صبح
21 کارآفرینی با رویکرد kab (سطح کامل)
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
خواهران
1398/06/11 1398/07/29 زوج 15 100 1398/06/06
9 صبح
22 تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران ms
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1398/06/25 1398/09/18 هر روز 15 272 1398/05/02
9:00 صبح
23 پیاده سازی بانک اطلاعاتی با SqlServer
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1398/07/30 1398/09/11 هر روز 15 165 1398/07/28
9 صبح