جهت ثبت نام در مصاحبه ورودی ، روی لینک ثبت نام کلیک کنید.


ردیف نام رشته - نام مربی شیفت آموزشی شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ظرفیت دوره طول دوره
(ساعت)
زمان مصاحبه درباره دوره
ثبت نام
1 مهندس توسعه دهنده وب با Java Script
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1397/12/13 1398/03/06 هر روز 15 304 97/12/11
9 صبح
2 تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
(مدرس : جلیل غلامی )
صبح
برادران
1398/01/17 1398/04/30 هر روز 15 450 98/01/17
9 صبح
3 دوره کامل طراحی وب با (HTML + CSS3 + JQuery + PHP + Mysql+Ajax)
(مدرس : راضیه احمدزاده )
صبح
خواهران
1398/01/17 1398/04/09 هرروز 15 370 98/01/17
9 صبح
4 اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1398/01/17 1398/02/30 زوج 15 100 1398/01/17
9 صبح
5 کارور illustrator
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1398/01/18 1398/02/26 فرد 15 90 98/01/18
9 صبح
6 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1398/01/18 1398/02/29 فرد 15 100 1398/01/17
9 صبح
7 طراحی گرافیک رایانه ای
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1398/01/19 1398/04/19 زوج 15 200 98/01/19
9 صبح
8 کاربر گرافیک رایانه ای با CorelDraw
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1398/02/29 1398/05/29 فرد 15 200 98/02/28
9 صبح
9 تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران ms
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1398/02/31 1398/05/03 هر روز 15 272 1398/01/17
9:00 صبح
10 توسعه دهنده وب با PHP
(مدرس : محمد مهدی شورکی
صبح
برادران
1398/03/08 1398/04/09 هر روز 15 130 98/03/06
9 صبح