جهت ثبت نام در مصاحبه ورودی ، روی لینک ثبت نام کلیک کنید.


ردیف کد دوره نام رشته - نام مربی شیفت آموزشی شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ظرفیت دوره طول دوره
(ساعت)
زمان مصاحبه درباره دوره
ثبت نام
1 2439856 مهندس توسعه دهنده وب با Java Script
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1397/01/14 1397/03/24 هر روز 16 304 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
2 2460332 اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1397/01/14 1397/02/27 زوج 18 100 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
3 2460335 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1397/01/15 1397/03/02 فرد 18 100 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
4 2446283 کارور Matlab
(مدرس : محمدجواد زردشت )
عصر
برادران
1397/01/18 1397/04/18 یکشنبه -2شنبه-3شنبه
13 الی 17
16 170 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
5 2453809 طراحی گرافیک
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1397/01/18 1397/04/30 زوج 18 200 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
6 2439886 توسعه دهنده وب با (PHP + Mysql)
(مدرس : راضیه احمدزاده )
صبح
خواهران
1397/01/20 1397/05/15 زوج 18 256 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
7 2439889 طراحی صفحات وب با (HTML+CSS+JQ)
(مدرس : راضیه احمدزاده )
صبح
خواهران
1397/01/21 1397/04/05 فرد 18 170 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
8 2439880 تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
(مدرس : جلیل غلامی )
صبح
برادران
1397/02/03 1397/05/16 هر روز 16 450 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
9 2453814 دکوراسیون طراحی داخلی و خارجی با google sketchap
(مدرس : سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1397/03/08 1397/04/24 فرد 18 96 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
10 2439858 توسعه دهنده وب با PHP
(مدرس : محمد مهدی شورکی
صبح
برادران
1397/03/26 1397/05/22 زوج 16 130 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
11 2439869 برنامه نویس C#
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1397/03/27 1397/05/17 فرد 16 100 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
12 2446300 کارور Matlab
(مدرس : محمدجواد زردشت )
عصر
برادران
1397/04/19 1397/07/17 یکشنبه -2شنبه-3شنبه
13 الی 17
16 170 1397/04/17
13 صبح
ظرفیت تکمیل
13 2453821 طراحی معماری با 3DMAX
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1397/05/01 1397/07/18 زوج 18 160 97/04/30
11 صبح
ظرفیت تکمیل
14 2453837 کارور Anim studio
(مدرس : سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1397/05/16 1397/06/01 فرد 18 80 1397/05/14
9 صبح
ظرفیت تکمیل
15 2439898 برنامه نویس برنامه های کاربردی Android
(مدرس : راضیه احمدزاده )
صبح
خواهران
1397/05/17 1397/08/07 زوج 16 180 1397/05/15
11 صبح
ظرفیت تکمیل
16 2552573 تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
(مدرس : جلیل غلامی )
صبح
برادران
1397/05/17 1397/08/30 هر روز 16 450 1397/05/15
10:30 صبح
ظرفیت تکمیل
17 2552777 اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1397/05/20 1397/06/31 زوج 16 100 1397/05/20
10:00 صبح
ظرفیت تکمیل
18 2552782 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1397/05/21 1397/07/01 فرد 16 100 1397/05/20
10:00 صبح
ظرفیت تکمیل
19 2439872 کاربر بانک اطلاعاتی Access Sqlserver
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1397/05/23 1397/07/02 هر روز 16 180 1397/05/18
10 صبح
ظرفیت تکمیل
20 2552601 سازنده چند رسانه ای با Edius
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1397/06/04 1397/07/22 فرد 16 96 1397/06/02
10 صبح
ظرفیت تکمیل
21 2552788 تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران ms
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1397/07/02 1397/09/10 هر روز 16 272 1397/07/01
10:00 صبح
ظرفیت تکمیل
22 2521248 کارور یونیکس
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1397/07/04 1397/07/30 زوج 16 56 1397/07/03
9 صبح
ظرفیت تکمیل
23 2551273 طراحی سایت با Dhtml
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1397/07/05 1397/08/20 فرد 18 90 1397/07/03
9 صبح
ظرفیت تکمیل
24 2551473 دوره کامل طراحی وب با (HTML + CSS3 + JQ + PHP + Mysql+Ajax)
(مدرس : راضیه احمدزاده )
صبح
خواهران
1397/07/08 1397/12/21 فرد 18 370 1397/07/04
11 صبح
ظرفیت تکمیل
25 2552615 طراحی گرافیک
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1397/07/21 1397/10/24 زوج 16 200 1397/07/18
10 صبح
ظرفیت تکمیل
26 2551603 پردازش تصویر با نرم افزار Matlab
(مدرس : محمدجواد زردشت )
صبح
برادران
1397/07/21 1397/09/21 شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه 16 96 1397/07/21
9 صبح
ظرفیت تکمیل
27 2599673 پردازش تصویر با نرم افزار Matlab
(مدرس : محمدجواد زردشت )
عصر
برادران
1397/07/22 1397/11/21 یکشنبه -2شنبه-3شنبه
14 الی 17
16 170 1397/07/22
15 عصر
ظرفیت تکمیل
28 2552606 طراح انیمیشن ساز افتر افکت
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1397/07/26 1397/11/11 فرد 16 212 1397/07/24
10 صبح
ظرفیت تکمیل
29 2551321 برنامه نویس C#
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1397/08/02 1397/09/19 زوج 16 100 1397/08/01
9 صبح
ظرفیت تکمیل
30 2551398 برنامه نویس C#
(مدرس : راضیه احمدزاده )
صبح
خواهران
1397/08/21 1397/09/26 زوج 16 100 1397/08/07
11 صبح
ظرفیت تکمیل
31 2551332 توسعه دهنده وب با PHP
(مدرس : محمد مهدی شورکی
صبح
برادران
1397/08/24 1397/10/25 فرد 16 130 1397/08/22
9 صبح
ظرفیت تکمیل
32 2661233 تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
(مدرس : جلیل غلامی )
صبح
خواهران
1397/09/10 1397/12/26 شنبه تا چهارشنبه 16 450 1397/09/01
9:30 صبح
ظرفیت تکمیل
33 2552793 اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1397/09/12 1397/10/26 زوج 16 100 1397/09/11
09:30 صبح
ظرفیت تکمیل
34 2552805 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1397/09/13 1397/10/27 فرد 16 100 1397/09/11
10:30 صبح
ظرفیت تکمیل
35 2551404 برنامه نویس برنامه های کاربردی Android
(مدرس : راضیه احمدزاده )
صبح
خواهران
1397/09/28 1397/12/25 زوج 16 180 1397/09/26
11 صبح
ظرفیت تکمیل
36 2552641 کارور اتوکد
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1397/10/29 1397/01/17 زوج 16 128 1397/10/27
10 صبح
37 1700 برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی gui در Matlab
(مدرس : محمدجواد زردشت )
صبح
برادران
1397/11/11 1397/12/10 شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه 15 170 1397/11/11
صبح ساعت 8
38 2552647 ترسیم و طراحی نقشه ساختمانی با Revit
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1397/11/14 1397/12/26 فرد 16 94 1397/11/11
10 صبح
39 2551822 بازاریابی الکترونیکی
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1397/11/20 1397/12/22 زوج 18 64 1397/11/17
9 صبح
40 2708346 تحلیل گر داده با نرم افزار Matlab
(مدرس : محمدجواد زردشت )
عصر
خواهران
1397/11/22 1397/02/24 یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه 15 170 1397/11/22
عصر ساعت 13