اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه دوره coreldraw (خواهران)

اسامی پذیرفته شدگان دوره coreldraw

شروع کلاس روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۸ صبح

عدم حضور به معنای حذف از دوره میباشد

۱– رقیه ایزدی

۲- نگین لاری پور

۳- زهرا شریف

۴- ربابه قاسمی پور

۵- مرضیه رحیم خانی

۶- نگار قانع

۷- زیبا قانع

۸- مریم مطبوع

۹- فاطمه اقلیدی

۱۰- انیس اسماعیلی

۱۱- فاطمه عیدی

۱۲- سارا ضیایی

۱۳- فرناز احمدی

۱۴- مینا تارخ

۱۵- محبوبه آرین زاد