اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه دوره طراحی وب(خواهران)

اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه دوره طراحی وب

لطفا تمامی افرادی که اسامی آنها در زیر اعلام شده  در تاریخ دوشنبه ۱۹ فروردین  ساعت  ۸ صبح در کارگاه طراحی وب مرکز آی تی حضور داشته باشند . توجه داشته باشید که عدم حضور به معنای حذف از دوره میباشد.

 

 

افراد اصلی

 1. زهرا پور مقیان
 2. پریسا رضایی
 3. عاطفه توانا
 4. نیلوفر رهنما نسب
 5. لیلا اسدی
 6. مریم ذوالنون
 7. معصومه پارسی زاده
 8. سیده فاطمه خادمی
 9. مهسا پور علی
 10. سارا خانی
 11. ملیکا پویان
 12. فروغ رونقی
 13. زهرا محکمی
 14. الناز پارسائی
 15. مائده گورکانی
 16. مهیا میرزاخانی

افراد رزرو

 1. سمانه رفیعی
 2. مریم قاسمی
 3. ربابه قاسمی پور