تکمیل ظرفیت دوره مهندس توسعه دهنده وب با Java Script (ویژه آقایان)

کارگاه نرم افزار مرکز آتی جهت تکمیل ظرفیت دوره مهندس توسعه دهنده وب با Java Script  اقدام به پذیرش تعداد محدودی کارآموز کرده است ، لطفا جهت تمایل به شرکت در این دوره   حداکثر تا تاریخ پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه به کارگاه نرم افزار مرکز آی تی مراجعه فرمائید.