آغاز ثبت نام دوره های بهار سال ۱۳۹۸ مرکز آی تی

ثبت نام در مصاحبه دوره های بهار ۹۸ مرکز آی تی شیراز

 

توجه : افراد متقاضی شرکت در دوره ها میبایست ابتدا از طریق لینک بالا  در مصاحبه دوره ثبت نام کنند و سپس در روز و ساعت  مصاحبه به مرکز مراجعه نمایند و فقط در صورت قبولی در مصاحبه میتوانند در دوره شرکت نمایند.