اسامی پذیرفته شدگان دوره توسعه دهنده وب با PHP

لطفا در رابطه با نتایج مصاحبه به هیچ عنوان با مرکز تماس نگیرید.

 

اگر سوالی دارید به کارگاه طراحی وب خانم مهندس احمدزاده مراجعه فرمائید. (با تشکر)

 

(فقط در صورت توافق با یک نفر در گروه مقابل میتوانید جابجا کنید)