فوری : شروع ثبت نام دوره پردازش تصویر با مطلب (ویژه برادران)

نام دوره : پردازش تصویر با نرم افزار مطلب

شروع دوره : ۹۷/۷/۲۲

پایان دوره : ۹۷/۱۱/۲۱

شیفت: عصر

روز : یکشنبه – دوشنبه – سه شنبه  (۱۴-۱۷)

مصاحبه : ۹۷/۷/۲۲ (ساعت   ۱۵ عصر )

 

ثبت نام